โครงการ Corporate Social Responsibility (CSR)

โดเมนและโฮสติ้ง ฟรี

ฟรีโดเมน .tk,.ml,.ga,.cfc .gqและโฮสติ้งเพื่อการศึกษา ศาสนา ฟรี *ซึ่งเหมาะกับนักเรียน นักศึกษา คณะจารย์ และพระสงฆ์ * เงื่อนไขประกอบไปด้วย เว็บไซต์ต้องไม่มีความเกี่ยวข้องในเรื่องอนาจาร, การพนัน, Download Upload, เผยแพร่ข้อความที่ดูหมิ่นสถาบันฯ หรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายและเดือดร้อน… หากทางบริษัทตรวจพบเห็นสิ่งใดเข้าข่ายความผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ระงับบริการทันที 

IMG20171026150024

Domainwww.

เรื่องการจดโดเมน

หากคุณกำลังมองหาการจดทะเบียนโดเมน หรือต้องการย้ายชื่อโดเมนที่มีอยู่ เราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆ ด้านด้วยความยินดีบริการที่รวดเร็วและเชื่อถือได้ เรายังมีโดเมนเนมให้เลือกอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น .com .net .info .in.th .org .biz .shop .tv ฯลฯ ให้คุณสามารถเลือกใช้ได้แบบเพียงพอ หรือถ้าหากกำลังมองหาเว็บโฮสติ้ง เราก็มีทางเลือกสำหรับแพ็คเกจเว็บโฮสติ้งอยู่ 3 แบบ เลือกตามความเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ สำหรับการจดทะเบียนอื่น

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th

โดเมน .co.th ใช้สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของนิติบุคคล พร้อมประทับตรา (มีชื่อภาษาอังกฤษ) ลงนาม พร้อมประทับตราบริษัท

โดเมน .ac.th ใช้หนังสือจัดตั้งโรงเรียน หรือหนังสือรับรองที่ออกโดยโรงเรียน ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และสังกัดโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด ลงนามพร้อมประทับตราโรงเรียน

โดเมน.or.th ใช้หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนหน่วยงานประกอบการจดทะเบียน

โดเมน .go.th หน่วยงานราชการ ใช้หนังสือแจ้งความประสงค์ใช้ชื่อโดเมนของหน่วยงานประกอบการจดทะเบียนร  

โดเมน .in.th ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนประกอบการจดทะเบียนโดเมน (จดชื่ออะไรก็ได้)

โดเมน .mi.th สำหรับหน่วยงานทางทหาร

ชื่อโดเมนจะต้องเป็นชื่อของนิติบุคคล/หน่วยงาน/องค์กร หรือ อักษรย่อ หรือ เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อเท่านั้นโดยระบุชื่อโดเมนที่ต้องการจด email มาที่ admin@thaihostdns.net การจดทะเบียน .com, net, org ใช้แค่ชื่อ-ที่อยู่และอีเมล์ ราคา 400 บาท/ปี

sawfk

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการวัดตลิ่งชันพระอารามหลวง จังหวัดยะลา https://sawfk.org/

code_thaihost